Aanmelden van nieuwe leerlingen

Wees welkom

Wanneer u uw kind bij ons op school wilt laten inschrijven, vragen we u contact op te nemen met de schoolleiding.

Als het een eerste kind betreft, wordt er een afspraak met u gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek worden de ouder(s) / verzorger(s) verwacht. Vanuit school nemen een bestuurslid en de directeur deel aan het gesprek.

We stellen het op prijs, dat u ongeveer vier maanden voor de vierde verjaardag van uw kleuter uw kind aanmeldt.

Kinderen voor de groepen 2 tot en met 8 kunnen in principe het hele jaar instromen.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.