Het bestuur

Het schoolbestuur bestaat uit vijf bestuursleden en twee toezichthouders. Zij worden gekozen door de leden van de vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken op school. De hoofdtaak is het maken van beleid waardoor de kwaliteit van het onderwijs op een verantwoord niveau blijft. Voor de uitvoering van vele taken is de directeur gemandateerd. Hij geeft leiding aan de school en voert samen met het team het beleid uit.

Het bestuur is aangesloten bij de federatie voor Protestants Christelijk Onderwijs “Veluwezoom en IJsselstreek”. Deze organisatie adviseert het bestuur over beleid en alle mogelijke vraagstukken die daarmee te maken hebben.

Voor de personele en financiële administratie is het bestuur aangesloten bij Concent in Zwolle.

In de schoolgids staan de namen van de bestuursleden en de toezichthouders vermeld.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.