Ons verhaal

Waar wij voor staan

Onze missie is het geven van een veilige basis voor het leven.

  • de school met de Bijbel werkt vanuit het Evangelie
  • geeft richting aan het leven
  • wil een veilige plaats zijn voor alle betrokkenen
  • is een school die inspeelt op de individuele gaven en talenten van de kinderen
  • biedt de kinderen begeleiding bij hun ontplooiing

Volgens de statuten van onze Schoolvereniging wordt ons onderwijs gebaseerd op de Bijbel. Daarbij geven de zogeheten Drie Formulieren van Enigheid inhoud en richting. Onze school wil een plaats zijn, waar kinderen in een goede en warme sfeer kwalitatief goed onderwijs ontvangen. Daarbij hoort een klimaat, dat gekenmerkt wordt door veiligheid, geborgenheid en specifieke zorg voor het kwetsbare kind. De identiteit krijgt gestalte in: dagopening en dagsluiting; Bijbelvertelling; het zingen van psalmen en Bijbelse liederen; vieringen van de christelijke feesten en het omgaan met elkaar.

Onze school bestaat al meer dan 75 jaar

Op 30 juni 1939 is onze school feestelijk geopend.

Op de foto hieronder staat het gezelschap dat intensief bij de opening betrokken was. Op de foto staan bestuur, personeel en genodigden. Ongeveer in het midden is meester Huls te zien, het eerste hoofd der school. Bij ons zijn niet alle namen bekend. Weet u namen van andere mensen op deze foto? 
We zijn blij met eventuele informatie over de foto, dan wordt de foto nog belangrijker. Bij voorbaat dank.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.