Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een kleine groep betrokken ouders. Deze ouders willen zich graag inzetten voor de school.

De leden ondersteunen een groot aantal schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld de verschillende vieringen of een projectweek. Zij zorgen voor de cadeautjes bij een aantal activiteiten. De oudercommissie beheert ook het schoolfonds. De commissie bestaat uit vijf ouders die tijdens ouderavonden worden gekozen. Daarnaast telt de commissie nog twee leden. Eén van hen vertegenwoordigt het bevoegd gezag, de ander het personeel. De communicatie met het bevoegd gezag en het personeel verloopt dus langs de kortst mogelijke lijnen.

Ouderbrochure

Elk gezin ontvangt aan het begin van het schooljaar een brochure van de oudercommissie. In deze brochure staan allerlei activiteiten met daarbij de uitleg. Via een inschrijfformulier dienen ouders kenbaar te maken aan welke activiteit zij meewerken. Vervolgens wordt er een overzichtslijst samengesteld. In de loop van het jaar worden er dan middels dit overzicht groepen ouders opgeroepen aan een activiteit mee te werken.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.